AVIZE-ACORDURI-AUTORIZATII

Elaborare memorii pentru obținerea Certificatului de Urbanism si a Avizelor/Acordurilor solicitate prin acesta

Documentatii tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/Demolare DTAC, DTAD, DTOE, PT, DDE

Elaborare documentatii pentru obtinerea acordului de mediu
• Notificare,
• Memoriu de prezentare,
• Raport de mediu
• Raport privind Impactul asupra Mediului

Elaborarea documentațiilor in vederea obtinerii Avizului de Gospodărire a Apelor
• Memoriul tehnic de fundamentare
• Studiu Hidrogeologic Preliminar/Final
• Studiu Hidrologic