STUDII-EXPERTIZE

• Studiu Geotehnic
• Ridicări/Măsurări Topografice
• Ridicări/Măsurări Batimetrice
• Studiu de dispersie a poluantilor in aer

• Studii poluare

• Due diligence

• Site assessment